Categories:

Driemaal per jaar komt de stuurgroep van LERVO bij elkaar. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de universiteiten, hogescholen, profielorganisaties en de VDLG. Tijdens de bijeenkomst in mei jl. kwamen er twee belangrijke zaken aan de orde: het inspiratieboek en de toekomst van Expertisecentrum LERVO.

Allereerst de komende uitgave van het LERVO-inspiratieboek, een handboek voor docenten en docenten-in-opleiding over het kerncurriculum levensbeschouwing en religie. Er is veel waardering voor het werk van zoveel schrijvers. Op dit moment vraagt het redigeren van het boek veel aandacht en tijd en zeker flexibiliteit van iedereen. Tot slot is gesproken over de wijze van uitgeven van het boek en de verspreiding ervan. Diverse organisaties hebben aangegeven het boek voor de eigen achterban aan te schaffen, waardoor er van een gegarandeerde afname sprake is.

Een andere belangrijk punt was een door de voorzitter van de stuurgroep opgesteld bespreekdocument. In dit document deelt hij een aantal bevindingen, die hij na een jaar voorzitterschap heeft waargenomen. Bijzonder is dat LERVO met zoveel partners al heel wat jaren gezamenlijk op pad is. De belangrijkste vragen in het document, gaan over de vraag hoe LERVO over een aantal jaren geborgd gaat worden en hoe er voldoende financiële middelen beschikbaar komen om de ontwikkelingen voort te zetten.

Met elkaar willen de organisaties staan voor goede levensbeschouwelijke educatie voor alle jongeren in het voortgezet onderwijs. Om daarmee het zichzelf en de ander verstaan bij jongeren te bevorderen met het oog op het vreedzaam samenleven van mensen. In het bespreekdocument is nagegaan wat dan het belang kan zijn voor de verschillende typen voortgezet onderwijs, die in LERVO verzameld zijn. Samengevat: voor het meer orthodox-christelijk onderwijs kan dat de geslotenheid voorbij zijn. Voor het overige christelijk en katholiek onderwijs de verlegenheid voorbij en voor het openbaar onderwijs het ongemak voorbij. En daarmee opent zich de noodzaak om elkaar te versterken.

Tenslotte deelde Joke van Saane mee dat zij terugtreedt uit de stuurgroep, en dat Cok Bakker haar rol om het de opleiding in het wo (vanuit het DRT) te vertegenwoordigen overneemt. Wij danken Joke voor haar waardevolle bijdragen!

 

Stuurgroep LERVO: Dick den Bakker (voorzitter), Cok Bakker (wo/DRT), Marchien Timmerman (hbo/LOO), Hans Teegelbeckers (profielorganisatie VOS/ABB), Berend Kamphuis (profielorganisatie Verus), Pauline Kraakman (VDLG)

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Goed levensbeschouwelijk onderwijs voor álle leerlingen in het voortgezet onderwijs
juli 2024
M D W D V Z Z
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031