Het curriculum

Bovenstaande placemat geeft informatie, inzichten en handvatten voor het werken met de perspectiefgerichte benadering. Ieder perspectief heeft zijn eigen placemat.

Het curriculum

ruimte voor vorming, kennis en méér

Het curriculum dat door Expertisecentrum LERVO wordt geadviseerd bestaat uit twee onderdelen:

  • Kerndoelen
  • De perspectiefgerichte benadering


Door een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te benaderen krijgen jongeren een completer beeld en meer handvatten om vervolgens hun eigen mening te duiden. 

Voor docenten geeft ons curriculum ruimte voor eigen kennis, inzichten en creativiteit. Daarnaast legt de perspectiefgerichte benadering mogelijke blinde vlekken bloot en helpt bij het aanvullen van bestaande materiaal.

Het curriculum is nog vol in ontwikkeling.

De knop hieronder brengt je naar de belangrijkste publicaties over deze ontwikkeling.
Onze site en nieuwsbrief houden je op de hoogte over de vorderingen om de toekomst


Gezamenlijke kerndoelen en veel eigen vrijheid

Expertisecentrum LERVO adviseert een minimum aan kerndoelen. De kerndoelen zijn gevormd met in het achterhoofd: wat moeten jongeren weten om als bewust individu te functioneren in het hedendaagse pluriforme Nederland.
De kerndoelen worden vervolgens aangeleerd aan de hand van de verschillende perspectieven van de perspectiefgerichte benadering.

Naast de geadviseerde kerndoelen hebben scholen, docententeams en methodemakers veel vrijheid om doelen toe te voegen die passen bij de eigen identiteit en levensbeschouwelijke onderwijsvisie. De perspectiefgerichte benadering geeft veel handvatten om hier vorm aan te geven.

Dit deel van het curriculum is nog in ontwikkeling. Houd de website in de gaten voor actuele informatie.

Een volledig beeld schetsen

De perspectief gerichte benadering zorgt voor een natuurlijke manier van perspectiefwissel tijdens het bespreken van levensbeschouwelijke onderwerpen. Door gebruik te maken van verschillende perspectieven, krijgen jongeren een completer beeld van een onderwerp en worden ze uitgedaagd ook buiten hun eigen zienswijze te kijken. Het onderwerp dat besproken wordt kán uit de kerndoelen komen, maar dit hoeft niet. Een docent is vrij om zelf te bepalen welke onderwerpen en welke perspectieven gecombineerd worden. 

Het beste van beide werelden

De combinatie van kerndoelen en perspectieven zorgt voor houvast én vrijheid.
Voor (startende) docenten en docenten die een geheel nieuw vakinhoud willen opzetten, ontwikkelen we een compleet curriculum.
Docenten die meer vrijheid willen om hun eigen expertise en levensbeschouwelijke visie een plek te geven binnen het vakgebied in hun school, hebben alle ruimte om dit te ontwikkelen in samenspel met het curriculum van Expertisecentrum LERVO.

Expertisecentrum LERVO geeft aan de hand van voorbeeldleerplannen en de placemats advies over hoe het beste gebruik gemaakt kan worden van de perspectieven. Ieder onderwijstype heeft jongeren met een eigen leerstijl en belevingswereld, daarom maakt LERVO voor ieder onderwijstype een eigen curriculum met eigen voorbeeldleerplannen.

In de praktijk

Wat kan je als docent praktisch met de perspectieven?

De placemats die ontwikkeld zijn door het Expertisecentrum helpen docenten direct inzicht te krijgen in de eigen lespraktijk. De informatie is direct toepasbaar in je lessen.

Achtergrondinformatie

Expertisecentrum LERVO en het curriculum dat wij adviseren zijn beiden ontstaan vanuit jarenlange samenwerking, onderzoek en gesprekken met het veld.

Op de pagina ‘publicaties’ is de totstandkoming en de verantwoording van ons curriculum terug te vinden.

Laatste nieuws

Het Expertisecentrum blijft door ontwikkelen. De pagina ‘laatste nieuws’ is de verzamelplaats van alle berichten vanuit LERVO.

Ideaal om inspiratie op te doen en op de hoogte te blijven.