Publicaties

Gaandeweg hebben we gepubliceerd over de ontwikkeling van het landelijk kerncurriculum, onder andere in Narthex. Hieronder vind je de belangrijkste publicaties.


Rationale voor het nieuwe curriculum L&R

Markus Altena Davidsen

Dit artikel in het tijdschrift voor religie en samenleving beschrijft de vormingstheoretische vertrekpunten van het landelijk kerncurriculum. Het introduceert ook de negen vakperspectieven en de vier leerlijnen van het curriculum. 

Een perspectiefgerichte benadering van het vakgebied L

Jan Bollemaat, Markus Altena Davidsen, Jan van Dijk, Michaël van der Meer

Beschrijving van keuze om een perspectiefgerichte vakdidactiek te ontwikkelen als basis voor het landelijk kerncurriculum, om hiermee de twee eerder voorgestelde leerlijnen met elkaar te vervlechten.

Durf vernieuwend te zijn! 

Marcel Elsenaar, Markus Davidsen

Opbrengsten van de ronde van focusgesprekken met docenten, opleiders, uitgevers en onderzoekers in dedember 2020 waarin gereageerd werd op het Voorstel basiscurriculum.

Handboek Vakdidactiek Levensbeschouwing en religie

Monique van Dijk – Groeneboer et al.

Uiteenlopende benaderingswijzen, fundamentele vragen en praktische suggesties die de breedte en de samenhang in het vakgebied beschrijven .

Voorstel Basiscurriculum LERVO

Markus Altena Davidsen en projectteam basiscurriculum

Eerste concept voor het kerncurriculum (toen basiscurriculum genoemd). Aan de hand van deze tekst hebben we een ronde van focusgesprekken georganiseerd. . 

Het Expertisecentrum LERVO

Taco Visser, Jan Marten Praamsma, Monique van Dijk-Groeneboer, Markus Davidsen en Tuur de Beer

Een beschrijving van het waarom, de doelen en de samenstelling van het  Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs.

Het vakgebied LERVO [basisnotitie]

Taco Visser, Jan Marten Praamsma, Monique van Dijk-Groeneboer, Markus Davidsen en Tuur de Beer

Basisnotitie en pleidooi voor een algemeen vormend kerncurriculum levensbeschouwing en religie door een kernteam vanuit verschillende opleidingen. 

De stagnatie aanpakken [interview Leo v. Hoorn]

Jochem Quartel in gesprek met Leo van Hoorn

Leo van hoorn was samen met Taco Visser kwartiermaker van het Expertisecentrum. T Leo was daarbij verantwoordelijk voor de inrichting en coördinatie van de bestuurlijke processen. Het resultaat is een bevlogen betoog van een van huis uit orthopedagoog met een missie: stagnatie aanpakken.