OPROEP VOOR SECTIES

Wil je met je sectie aan de slag om te kijken wat de uitgangspunten van het landelijk curriculum LERVO voor jullie kunnen betekenen in het herijken van je programma of bijstellen van een of twee modulen, laat ons dat weten! 

Neem contact op met marcel Elsenaar via info@lervo.nl 

De perspectiefgerichte benadering

Voorbij leerlinggericht of leerstofgericht onderwijs

De tien perspectieven van Levensbeschouwing en religie

Deze perspectieven zijn invalshoeken om vragen te stellen aan het onderwerp dat je bestudeerd. Elk vakgebied heeft eigen perspectieven (F.Janssen) die nader uitgewerkt worden in kernvragen, kerninzichten en concepten die je er bij gebruikt. Door met de perspectieven te gaan werken krijgen leerlingen toegang tot dit vakgebied, doen kennis er over op, en komen tot inzichten voor hun eigen mens en wereldbeeld, hun eigen levensbeschouwelijke principes. Onderstaande placemat kun je gebruiken bij het ontwikkelen van je programma. Per lesblok, thema of onderwerp kun je kiezen welke perspectieven vooral en welke daarnaast ook nog aan bod moeten komen.