De perspectiefgerichte benadering

Een evenwichtig totaalbeeld gecombineerd met een gedegen  eigen visievorming

Een dans tussen leerlinggericht en leerstofgericht onderwijs

De perspectiefgerichte benadering verenigt het beste van leerling- en leerstofgerichte benaderingen. De perspectiefgerichte benadering vertrekt vanuit vragen, waardoor leerlingen bewuster worden van de vragen waarop de leerstof antwoorden biedt. Daarmee leren leerlingen met een open en levensbeschouwelijke bril naar hun eigen handelen en de samenleving kijken.   

De perspectieven

fenomenologisch perspectief

Wat is het?
Waaruit bestaat het?

Vergelijkend perspectief

Waar lijkt het op?
Waar verschilt het van?

Zingevingsperspectief

Aan welke existentiële vraagstukken geeft het betekenis?

PErsoonlijk perspectief

Hoe verhoudt het zich tot mijn persoonlijke levensbeschouwing?

Maatschappelijk perspectief

Hoe werkt het in de maatschappij?
Hoe wordt het beïnvloed door de maatschappij?

Historisch perspectief

Wat is de oorsprong? Hoe is het veranderd door de tijd heen?

Cognitief perspectief

Hoe wordt het beïnvloed door aangeboren intuïties en denkpatronen

Antropologisch perspectief

Hoe beïnvloedt het het leven van mensen?

Demografisch perspectief

Om hoeveel mensen gaat het?
Hoe zijn deze mensen verdeeld over de wereld?
Hoe verhouden alle mensen zich tot elkaar?

METAPERSPECTIEF

Zijn de begrippen en definities vanuit ons denkkader adequaat? Welke blinde vlek is aanwezig? Welke kritische feedback is er op mijn eigen visie en handelen?

Placemats

De Placemats zijn bedoeld als praktisch hulpmiddel voor docenten om naar hun huidige onderwijs te kijken. Of om nieuw onderwijs vorm te geven. Ieder perspectief heeft een eigen Placemat, met daarop:

  • Kern van het perspectief
  • Overlap of voor de hand liggende samenwerking met andere perspectieven
  • Voorbeeldvragen waar het perspectief antwoord op geeft, specificeert op onderwijstypen
  • Vaardigheden die bij uitstek ontwikkeld kunnen worden binnen het perspectief
  • Bronnen waar antwoorden behorende bij het perspectief gevonden kunnen worden
  • ‘Wist je dat…’ weetjes en interessante informatie over het perspectief ter inspiratie

De Placemats geven inzicht in eventuele aanwezige over- en ondervertegenwoordiging van de perspectieven in het huidige onderwijs van een school en helpt docenten het onderwijs te verrijken met informatie passend bij de kennis die jongeren nodig hebben in de hedendaagse samenleving.


***Bovenstaande knop komt binnenkort in gebruik***

Laatste nieuwsberichten over de perspectieven

Een perspectiefgerichte benadering van het vakgebied Levensbeschouwing en […]