Ontstaan van LERVO

Het expertisecentrum in vogelvlucht

Flyer Kennismaken met LERVO
Voorstel Basiscurriculum LERVO
(Narthex 2020-12)
Het Expertisecentrum LERVO [kernboodschap]
(Narthex 2018-12
Het vakgebied LERVO [basisnotitie]
(Narthex 2018-12)
De stagnatie aanpak [interview Leo v. Hoorn]
(Narthex 2018-12)
Durf vernieuwen te zijn (2021-3)
De perspectiefgerichte benadering… (2021-3)
Brief aan partijcommissies (2020-5)
LERVO expertisecentrum (2020-3)
Advies leden Tweede Kamer (2020-2)
Objectief, kritisch en pluralistisch [Noorwegen] (2019-6)
Om eigenheid en dienstbaarheid [Vlaanderen] (2019-6)
Plus est en vous [Frankrijk] (2019-6)
Onder constante constructie [Duitsland] (2019-6)
Mag het een pondje meer zijn [Engeland] (2019-6)
Drieluik vakconcepten #1 Religie [2018-12)
Drieluik vakconcepten #2 Levensvragen (2018-12)
Drieluik vakconcepten #3 Worldview
(2018-12)

In maart 2017 kwamen vier opleiders c.q. adviseurs met het eerste voorstel voor een kerncurriculum. Tien leraren reageerden daarop. Deze reacties bewogen de beroepsgroep ertoe om in 2018 te werken aan het vervolg voorstel (1 & 2).

In december 2018 heeft de beroepsgroep van leraren levensbeschouwing (godsdienst, religie) bouwstenen aangereikt voor het te realiseren basiscurriculum. Er zijn vijf regiobijeenkomsten gehouden en een landelijk overleg, waaruit een voorstel vanuit de beroepsgroep is gekomen. Vanuit de opleidingen is positieve feedback ontvangen (3 & 4).

Voorstel kerncurriculum opleiders
Maart 2017 (#1)
Reacties enkele leraren op voorstel maart (#2)
Voorstel basiscurriculum beroepsgroep
December 2018 (#3)
Feedback opleiders op voorstel december
2018 (#4)