LERVO

Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs.

Het Expertisecentrum LERVO zet zich in voor een levensbeschouwelijk curriculum dat op alle scholen in Nederland gegeven kan worden, in openbaar én bijzonder onderwijs, dus ongeacht de identiteit van de school én of het vak reeds aanwezig is op het lessentabel. 

Expertisecentrum LERVO is ontstaan als samenwerking tussen opleidingen hbo, wo, de vakvereniging van docenten levensbeschouwing VDLG en de profielorganisaties in openbaar en bijzonder onderwijs VOS ABB en Verus. Vanuit elke stakeholdersgroep is een lid afgevaardigd in de stuurgroep van LERVO.

De stuurgroep bestaat op dit moment uit:
  • Dick den Bakker (voorzitter, onafhankelijk)
  • Marchien Timmerman (Landelijk Overleg Opleidingen hbo, Windesheim)
  • Pauline Kraakman (docenten, VDLG)
  • Joke van Saane (DGO/universitaire opleidingen theologie en religiewetenschap, UVH)
  • Hans Teegelbeckers (openbaar onderwijs (VOS ABB))
  • Berend Kamphuis (bijzonder onderwijs, Verus)

De hieronder genoemde partnerorganisaties hebben in 2018 een samenwerkings-overeenkomst gesloten voor vijf jaar. Deze is in juni 2023 voor nog eens vijf jaren voortgezet. 

Het team

De activiteiten van LERVO worden aangestuurd door twee projectleiders. Zij werken samen met de andere teamleden aan het jaarprogramma, zoals dat vastgesteld wordt door de stuurgroep.

Michaël
Jan Bollemaat

Markus Altena Davidsen

Projectleider Curriculum en Inspiratieboek

Markus is als religiewetenschapper verbonden aan Universiteit Leiden. In Leiden coördineert hij de tweejarige educatieve master Religie & Levensbeschouwing

Marcel Elsenaar

Projectleider algemeen en verbinding met scholen

Marcel werkt binnen VERUS aan burgerschap, duurzaam onderwijs en identiteit voor het po en vo. Daarnaast heeft hij 14 jaar ervaring als docent levensbeschouwing in het vo.

Michael van der Meer

Curriculumteam

Michael is als vakdidacticus verbonden aan de universiteit Leiden en werkt als docent levensbeschouwing op het Hervormd Lyceum west in Amsterdam.

Jan Bollemaat

Curriculumteam

Jan is docent voor de vakken Godsdienst en Mens en religie op het Greijdanus in Zwolle . Zijn ervaring in het ontwikkelen van Mens en religie neemt hij mee in het currulum-team.

Myrthe Kelder

Team VO 

Myrthe heeft veel ervaring als docent Gl en docentenopleider op de PABO. En als ervaren adviseur is zij een goede gesprekspartner voor secties, docenten, schoolleiders bij de vraag wat LERVO voor de school kan betekenen, ook in het openbaar onderwijs.

Partners en vrienden van LERVO

Het Expertisecentrum wordt inhoudelijk en financieel gedragen door de onderstaande organisaties. Vanuit deze organisaties is een Stuurgroep LERVO gevormd, die het kernteam bijstaat, adviseert en controleert.