Goed burgerschap vraagt om religieuze geletterdheid

Wanneer

wo 02 oktober 2024    
13: 45 - 17: 30

Evenement type

Docentenmiddag Rijksuniversiteit Groningen

Belangstellenden kunnen contact opnemen met han.bakker@rug.nl meer informatie en aanmelden kan via de website van de universiteit 

tekst website:

Goed burgerschap vraagt om religieuze geletterdheid

Persoonsvorming, subjectificatie, socialisatie en kwalificatie: binnen en buiten het klaslokaal maken wij leerlingen wegwijs in de wereld van religie en levensbeschouwing. Leerlingen onderzoeken binnen ons vak bronnen vanuit religies en levensbeschouwingen. Juist door de dialoog laten deze bronnen ons soms op een andere manier kijken naar maatschappelijke en existentiële vraagstukken. Wat betekent dit voor de zingeving van leerlingen?

Op woensdagmiddag 2 oktober 2024 reflecteren we op onze rol als docent. Hoe kunnen wij maatschappelijke en existentiële vragen benaderen in de veelheid aan betekenisgevingen, oftewel de hermeneutische storm? De perspectiefgerichte benadering van LERVO sluit daar goed bij aan en neemt de leerlingen zelf als uitgangspunt om met behulp van verschillende perspectieven bepaalde fenomenen en situaties te bevragen en onderzoeken.

Deze onderzoekende en dialogische houding vraagt om religieuze en levensbeschouwelijke geletterdheid. Wat bedoelen we hiermee, en hoe geeft die leerlingen houvast bij de maatschappelijke vraagstukken? LERVO heeft een landelijk, algemeen vormend kerncurriculum voor het vakgebied ontwikkeld, waarbij de vraag centraal staat welke basiskennis, vaardigheden en houding nodig zijn om als mens en burger te leven in een levensbeschouwelijke pluriforme samenleving die te maken heeft met existentiële vragen.

We nemen ook bij elkaar een kijkje in de keuken. Docenten verkennen thema’s zoals die ontworpen zijn, en helpen elkaar verder met praktische suggesties.

We willen je daarom vragen om lesmateriaal mee te nemen dat aansluit bij het thema van deze middag. Op deze wijze kunnen we het thema ook praktisch vormgeven, en elkaar inspireren. En gaan we hopelijk met veel ideeën weer naar huis.