Publicaties

Expertisecentrum LERVO en het landelijk curriculum zijn beiden producten van een jarenlang proces binnen het levensbeschouwelijke onderwijsveld. Voor deze website is bewust gekozen om de focus te leggen op de actuele ontwikkelingen. Op deze pagina staan de belangrijkste publicaties en verantwoordingsdocumenten voor het heden en de toekomst. Via onze Nieuwsbrief brengen wij vrienden en geïnteresseerden van LERVO op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, aanmelden kan door middel van een mail naar: info@lervo.nl. 

Ons Archief huisvest alle publicaties, onderzoeken, verantwoording en veranderingen van de afgelopen jaren.

Uitgelichte publicaties
Een perspectiefgerichte benadering van het vakgebied Levensbeschouwing & Religie

Jan Bollemaat, Markus Davidsen,
Jan van Dijk, Michaël van der Meer

Visie, verantwoording en achtergrondinformatie van de keuze voor de perspectiefgerichte benadering

Durf vernieuwend te zijn! 

Marcel Elsenaar, Markus Davidsen

Opbrengsten van de ronde van focusgesprekken met docenten, opleiders, uitgevers en onderzoekers waarin gereageerd werd op het Voorstel basiscurriculum 2020.

Voorstel Basiscurriculum Lervo

Markus Davidsen

Het voorstel waarin de belangrijkste inhouden, vaardigheden en vakdidactische principes voor het vakgebied levensbeschouwing en religie worden geïdentificeerd en beschreven.

Handboek Vakdidactiek Levensbeschouwing en religie

Monique van Dijk – Groeneboer et al.

Uiteenlopende benaderingswijzen, fundamentele vragen en praktische suggesties die de breedte en de samenhang in het vakgebied beschrijven.