Gezamenlijke kerndoelen en veel eigen vrijheid

Expertisecentrum LERVO adviseert een minimum aan kerndoelen. De kerndoelen zijn gevormd met in het achterhoofd: wat moeten jongeren weten om als bewust individu te functioneren in het hedendaagse pluriforme Nederland.
De kerndoelen worden vervolgens aangeleerd aan de hand van de verschillende perspectieven van de perspectiefgerichte benadering.

Naast de geadviseerde kerndoelen hebben scholen, docententeams en methodemakers veel vrijheid om doelen toe te voegen die passen bij de eigen identiteit en levensbeschouwelijke onderwijsvisie. De perspectiefgerichte benadering geeft veel handvatten om hier vorm aan te geven.

Dit deel van het curriculum is nog in ontwikkeling. Houd de website in de gaten voor actuele informatie.

Een volledig beeld schetsen

De perspectief gerichte benadering zorgt voor een natuurlijke manier van perspectiefwissel tijdens het bespreken van levensbeschouwelijke onderwerpen. Door gebruik te maken van verschillende perspectieven, krijgen jongeren een completer beeld van een onderwerp en worden ze uitgedaagd ook buiten hun eigen zienswijze te kijken. Het onderwerp dat besproken wordt kán uit de kerndoelen komen, maar dit hoeft niet. Een docent is vrij om zelf te bepalen welke onderwerpen en welke perspectieven gecombineerd worden. 

Het beste van beide werelden

De combinatie van kerndoelen en perspectieven zorgt voor houvast én vrijheid.
Voor (startende) docenten en docenten die een geheel nieuw vakinhoud willen opzetten, ontwikkelen we een compleet curriculum.
Docenten die meer vrijheid willen om hun eigen expertise en levensbeschouwelijke visie een plek te geven binnen het vakgebied in hun school, hebben alle ruimte om dit te ontwikkelen in samenspel met het curriculum van Expertisecentrum LERVO.

Expertisecentrum LERVO geeft aan de hand van voorbeeldleerplannen en de placemats advies over hoe het beste gebruik gemaakt kan worden van de perspectieven. Ieder onderwijstype heeft jongeren met een eigen leerstijl en belevingswereld, daarom maakt LERVO voor ieder onderwijstype een eigen curriculum met eigen voorbeeldleerplannen.