Categories:

Op de mooie LERVO-lustrumconferentie, vorig jaar op 6 juni 2023, droeg Leo van Hoorn het stokje als voorzitter van de stuurgroep van LERVO aan mij over. Het is daarom wel tijd om me aan jullie voor te stellen.

Achtergrond
Ik ben afkomstig uit het primair onderwijs, waar ik in 1975 startte als onderwijzer. Vervolgens ben ik directeur van een basisschool geworden en algemeen directeur van een kleine schoolvereniging met meerdere scholen. In 2004 ben ik gaan werken bij de Besturenraad, een voorganger van het huidige Verus (de vereniging van katholieke en protestants-christelijke scholen). Daar heb ik destijds ook bijgedragen aan de start van LERVO. Sinds 2019 ben ik zelfstandig adviseur in het onderwijs en was dan ook enigszins verrast toen ik een jaar geleden werd benaderd met de vraag om het voorzitterschap op me te gaan nemen. Die verrassing zat in het feit dat ik blij was te horen dat LERVO na vijf jaar springlevend was en er een nieuwe periode van vijf jaar was afgesproken.

Bijdragen aan de missie van LERVO
Bij mogen dragen aan de vorming van jonge mensen vormt voor mij een belangrijke motivatie om de vraag naar het voorzitterschap positief te beantwoorden. De vele vraagstukken, die in de huidige samenleving en in de wereld spelen, vragen veel van de verschillende betrokken generaties. Om dan te weten wie je zelf bent en wie de ander is, lijken me belangrijke voorwaarden om het vreedzaam samenleven te bevorderen.

Dat dit een vraagstuk is voor alle scholen voor voortgezet onderwijs van welke denominatie dan ook, vormt voor mij een boeiende uitdaging. Ik hoop dat ik een passende bijdrage kan leveren aan dit belangrijke vakgebied in de komende jaren.

Rondgang langs partners
Als nieuw aangetreden voorzitter vind ik het van belang om met de vele organisaties, die zich verenigd hebben in LERVO, kennis te maken. Zo sprak ik al vrij snel na mijn start met de verschillende profielorganisaties, zoals Verus, VOS/ABB en VGS. Ik bezocht de koepelorganisatie van het islamitisch onderwijs, ISBO, die direct besloot zich aan te sluiten.

Op dit moment maak ik een rondgang langs de elf universiteiten die aangesloten zijn. Ik spreek met de verantwoordelijke bestuurder of leidinggevende. Als eerste ben ik benieuwd naar wat er op de betreffende universiteit op ‘ons’ terrein gebeurt en wil ik kennismaken met degenen die erbij betrokken zijn. Vervolgens heb ik de gelegenheid om te vertellen wat op dit moment de ontwikkelingen zijn binnen LERVO. Het te verschijnen Inspiratieboek is bijvoorbeeld zo’n onderwerp.

Ik merk dat het goed is om deze rondgang te maken. Je leert elkaar persoonlijk kennen én wisselt uit wat er aan de orde is, waardoor LERVO binnen de vele zaken die op een universiteit aandacht vragen toch even in de schijnwerper staat. Van de bezoeken aan alle universiteiten maak ik een verslag en dat zal in het najaar aan de orde komen tijdens een gezamenlijke bijeenkomst, waar ik bij aanwezig zal zijn.
Mijn kennismaking van de aangesloten HBO-instellingen zal binnenkort plaatsvinden tijdens een bijeenkomst van deze instellingen gezamenlijk. Verder heeft de VDLG een nieuwe voorzitter, Pieter Snel. En er is een nieuwe docent die deel uit gaat maken van de stuurgroep: Pauline Kraakman-Lokhorst. Ook haar spreek ik binnenkort.

Tot slot valt dan nog het contact met het ministerie van OCW te noemen, dat graag op de hoogte blijft om op een voor de overheid passende afstand én met betrokkenheid de ontwikkelingen van LERVO te volgen en te ondersteunen.

Kernteam
Het mag duidelijk zijn, dat ook deze rondgang ondersteund wordt door de LERVO-kerngroep, bestaande uit Markus Davidsen, Marcel Elsenaar, Corine de Reus (zie elders) en mijzelf, die maandelijks bij elkaar komt.

Dick den Bakker, lervo@kpnmail.nl, 06-23633849

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Goed levensbeschouwelijk onderwijs voor álle leerlingen in het voortgezet onderwijs
april 2024
M D W D V Z Z
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930