LERVO

Levensbeschouwing en Religie in het Voortgezet Onderwijs.

SAMEN VERDER

LERVO is er voor álle scholen

Het Expertisecentrum zet zich in voor een levensbeschouwelijk curriculum dat op alle scholen in Nederland gegeven kan worden, in openbaar én bijzonder,onderwijs, dus ongeacht de identiteit van de school én of het vak reeds aanwezig is op het lessentabel. 

Om te zorgen dat zoveel mogelijk visies binnen het levensbeschouwelijk spectrum vertegenwoordigd zijn binnen LERVO, werken wij met veel verschillende mensen samen. Denk aan: vakdidactici, docenten, theologen, religiewetenschappers, methodemakers, OC&W, Werkgroepen binnen Curriculum.nu (Mens & Maatschappij + Burgerschap).

Daarnaast communiceren wij en vragen wij om reacties via:

Nieuwsbrief

Ongeveer 4x per jaar verstuurd LERVO een nieuwsbrief naar abonnees. In deze Nieuwsbrief worden nieuws en publicaties samengevat. Aanmelden voor de Nieuwsbrief kan via deze site.

Publicaties

LERVO publiceert de voortgang geregeld via het levensbeschouwelijk vaktijdschrift Narthex. In de toekomst hopen wij contact te leggen met vaktijdschriften uit andere disciplines.

Focusgroepen + expertmeetings

Wanneer wij gerichte feedback en expertise uit het veld nodig hebben, organiseren wij hier speciale middagen voor. Mensen worden hier voor uitgenodigd of kunnen zich aanmelden. Wij communiceren hierover via de site, Nieuwsbrief en social media (LinkedIn).

Studiedagen

Een eerste introductie, praktisch leren werken  of good practises met de perspectiefgerichte benadering worden aangeboden via verschillende studiedagen. Communicatie hierover verloopt via de site, Nieuwsbrief en social media (LinkedIn).

Het kernteam

De activiteiten van LERVO worden aangestuurd door een kernteam. Ieder kernteamlid is eindverantwoordelijke voor activiteiten van het Expertisecentrum. Bij de ontwikkeling van deze speerpunten werken zij samen met verschillende mensen uit het veld.

Markus Altena Davidsen

Curriculum en Inspiratieboek

Markus is als religiewetenschapper verbonden aan Universiteit Leiden. In Leiden coördineert hij de tweejarige educatieve master Religie & Levensbeschouwing

Marcel Elsenaar

Curriculum en verbinding met scholen

Marcel werkt binnen VERUS aan duurzaam onderwijs en identiteit voor het po en vo. Daarnaast heeft hij 14 jaar ervaring als docent levensbeschouwing in het vo.

Manon Meijer

Curriculum en Communicatie

Manon is als lerarenopleider verbonden aan Hogeschool iPabo en schrijft lesmateriaal vanuit wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast heeft zij 15 jaar ervaring als docent levensbeschouwing en geschiedenis in het vo.

contactformulier

Of mail ons via info@lervo.nl

Partners en vrienden van LERVO

Het Expertisecentrum wordt gesteund door de onderstaande organisaties. Vanuit deze organisaties is een Stuurgroep ontwikkelt, die het kernteam bijstaat, adviseert en controleert.